Ośrodek (Internat) przy SOSW Nr 1


Współpraca z rodziną

     Dla zapewnienia efektywności działań wychowawczych, konieczna jest dobra współpraca z rodzicami wychowanków.

     Ośrodek współpracuje z rodzicami poprzez: wywiady środowiskowe, zebrania ogólne, wywiadówki szkolne, kontakty doraźne w zależności od potrzeb, indywidualne rozmowy podczas przywożenia i odbierania dzieci z Ośrodka oraz kontakty telefoniczne. Do praktyki pedagogicznej w Ośrodku należą także wizyty grup – klas uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym w domach rodzinnych wychowanków, podczas których dzieci mają okazję poznać środowisko rodzinne swoich kolegów i koleżanek. Wszystkie te spotkania dają okazję do indywidualnych rozmów z rodzicami, do lepszego poznania rodziny dziecka, a co za tym idzie lepszego poznania samego dziecka i jego potrzeb.

     Wychowawcy Ośrodka wspierają rodziny wychowanków w sprawach dotyczących uzyskania pomocy socjalnej z OPS, PCPR, uzyskania dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, komputerowego. Współpracując z psychologami wspomagają działania rodziców o uzyskanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dzieci oraz uzyskania przez nich rent socjalnych.

Adres / Kontakt
Ośrodek (internat)
przy
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 24

e-mail: soswnr1@nowytarg.pl


Jak dojechać?
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Zostań Przyjacielem Ośrodka
Ostatnio dodane galerie
Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Szkolnictwa Pondagimnazjalnego

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9
  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Przedszkole i szkoły dla uczniów
     z niepełnosprawnością w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Internat
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
jak dojechać? >>>

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
numery wewnętrzne >>>
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           soswnr1@nowytarg.pl
           bursa@nowotarski.pl

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2019 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.