Ośrodek (Internat) przy SOSW Nr 1
 

 
Jednostka organizacyjna
Powiatu Nowotarskiego
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH
W NOWYM TARGU

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
kontakt / telefon / e-mail / adres

Wychowawcy

      Grupy wychowawcze mają stałych nauczycieli-wychowawców, którzy odpowiedzialni są za realizację programów wychowawczych, edukacyjnych i opiekuńczych w Ośrodku oraz rewalidację zaplanowana w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych wychowanków.


WICEDYREKTOR OŚRODKA
mgr Beata Wójciak

GRUPA I
mgr Maria Piksa, mgr Izabela Dobrowolska

GRUPA II
mgr Marzena Strama - Niemczyk

GRUPA III
mgr Joanna Szewczyk, mgr Joanna Skrabucha,

GRUPA IV
mgr Renata Ścisłowicz, mgr Sławomir Jurzec,
mgr Andrzej Murzydło

GRUPA V
mgr Małgorzata Dziubek, lic. Agnieszka Nowak

GRUPA VI
mgr Anna Tokarczyk, mgr Joanna Pac-Kabała

GRUPA VII
mgr Urszula Lak, mgr Tadeusz Kalata,mgr Ewa Kozdraś

GRUPA VIII
mgr Magdalena Stopka, mgr Małgorzata Kubowicz

GRUPA IX
mgr Małgorzata Boczkowska, mgr Danuta Kaczmarczyk

GRUPA X
mgr Bożena Lasyk, mgr Beata Wójciak

GRUPA XI
mgr Piotr Piecyk, mgr Jacek Chowaniec,
mgr Grzegorz Klimczak, mgr Małgorzata Pawelska

PEDAGOG:
mgr Izabela Sewielska- poniedziałek 14-17, wtorek 15-18
mgr Magdalena Zastawnik - poniedziałek 15-18, piątek 15-16


PSYCHOLOG:
mgr Marta Warzycka -wtorek 14-18
mgr Rafał Czajkowski -środa 15-18


Adres / Kontakt
Ośrodek (internat)
w
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 22

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl


Jak dojechać?
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Zostań Przyjacielem Ośrodka
Ostatnio dodane galerie
Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Młodzieżowa

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  ▪ Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
  ▪ Ośrodek (internat)
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           soswnr1@nowytarg.pl
           bursa@nowotarski.pl

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2020 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.