Ośrodek (Internat) przy SOSW Nr 1
 

 
Jednostka organizacyjna
Powiatu Nowotarskiego
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH
W NOWYM TARGU

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
kontakt / telefon / e-mail / adres

O nas

     Internat przy SOSW Nr 1 w Nowym Targu rozpoczął swą działalność wraz z otwarciem Specjalnego Zakładu Wychowawczego w 1974 roku, który umieszczony został z dala od zgiełku miasta. Internat mieści się w głównym budynku, jednopiętrowym, połączonym korytarzem z pozostałymi częściami placówki.

     W pierwszych latach funkcjonowania zajęcia grup odbywały się w klasach szkolnych. Wychowankowie mieszkali w dużych, 15 – 16 osobowych, skromnie urządzonych sypialniach. Od roku 1984 w ramach planu modernizacji rozpoczęto gruntowną przebudowę pomieszczeń. Poprzez zabudowę mało wykorzystywanych części holu uzyskano pomieszczenia na świetlice. Dzieląc ściankami działowymi ogromne sypialnie otrzymano sypialnie 4 osobowe oraz 12 świetlic. Podniosło to standard internatu. Wyposażenie i umeblowanie sypialń, świetlic i innych pomieszczeń internatu wymieniono na bardziej nowoczesne, estetyczne i funkcjonalne. Wszystkie te zmiany sprawiły, że życie w internacie stało się przyjemniejsze i wygodniejsze.

     W roku szkolnym 2006/2007 w ramach zmiany struktury organizacyjnej SOSW Nr 1 dokonano zmiany nazwy z „Internat” na „Ośrodek” a nadzór pedagogiczny nad pracą Ośrodka sprawuje wicedyrektor.

     W roku 2017 dobudowano nowe skrzydło budynku w którym umieszczono pomieszczenia przedszkola, nowe pomieszczenia ośrodka-internatu z dodatkowymi węzłami sanitarnymi oraz BURSĘ z osobnym wejściem i oddzielnymi ciągami komunikacyjnymi-dla młodzieży szkół nowotarskich.

     W 2018 roku placówka przyjęła nową nazwę Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu.           

           

     

     

Adres / Kontakt
Ośrodek (internat)
w
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 22

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl


Jak dojechać?
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Zostań Przyjacielem Ośrodka
Ostatnio dodane galerie
Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Młodzieżowa

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  ▪ Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
  ▪ Ośrodek (internat)
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           soswnr1@nowytarg.pl
           bursa@nowotarski.pl

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2020 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.