Ośrodek (Internat) przy SOSW Nr 1
 

 
Jednostka organizacyjna
Powiatu Nowotarskiego
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH
W NOWYM TARGU

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
kontakt / telefon / e-mail / adres

Harmonogram dnia

     Ośrodek pełni funkcje wychowawcze,edukacyjne i opiekuńcze. Wychowankowie poprzez udział w różnych formach rewalidacji przygotowywani są na miarę swoich możliwości rozwojowych do samodzielnego udziału w życiu społecznym, pracy zawodowej i uczestnictwie w kulturze.

     Dzieci przebywające w naszym Ośrodku są pod stałą opieką osób dorosłych. Wychowankowie zarówno przed rozpoczęciem zajęć szkolnych, jak i po ich zakończeniu „przekazywani są z ręki do ręki”, czyli są odbierani przez właściwe osoby przydzielone do opieki nad nimi (nauczyciele szkolni, wychowawcy grup w Ośrodku).
Czas zajęć jest dostosowany do możliwości psychofizycznych wychowanków, ewaluowany i modyfikowany przez nauczyciela-wychowawcę w ciągu dnia.Harmonogram Dnia w Ośrodku


6.30 - 8.00 - Pobudka

– gimnastyka, toaleta poranna, zajęcia porządkowe w sypialniach, ŚNIADANIE

8.00 - 13.20 - Zajęcia szkolne

- wychowankowie przebywają w szkole pod opieką nauczycieli. Po skończonych zajęciach przekazywani są wychowawcom poszczególnych grup.

13.30 - 14.00 - OBIAD

- w trakcie każdego posiłku wychowankowie utrwalają codzienne czynności: mycie rąk przed posiłkiem, doskonalą umiejętność nakrywania stołu oraz posługiwania się sztućcami, utrwalają nawyki kulturalnego zachowania przy posiłku.

14.00 - 16.30 - Odpoczynek poobiedni

- spacery, wycieczki, zabawy rekreacyjne

16.30 - 17.30 - Zajęcia dydaktyczne

- w grupach umiarkowanych i znacznych polegają one na doskonaleniu technik szkolnych, natomiast w pozostałych grupach jest to nauka własna, w trakcie której uczniowie odrabiają zadania szkolne, wykonują ćwiczenia utrwalające poznany materiał i przygotowują się do lekcji.

17.30 - 18.00 - Przygotowanie do kolacji

- czynności organizacyjno – porządkowe w świetlicach oraz czynności higieniczne przed spożywaniem posiłku.

18.00 - 18.30 - KOLACJA

18.30 - 19.30 - Zajęcia w kołach zainteresowań, zajęcia świetlicowe

- wychowankowie bawią się i pracują uczestnicząc w zajęciach kół zainteresowań. Poznają formy konstruktywnego i efektywnego spędzania wolnego czasu, rozwijają swoje zainteresowania.

19.30 - 20.30 - Zajęcia porządkowo – higieniczne

- wychowankowie doskonalą czynności samoobsługowe związane z higieną. Uczą się prawidłowo i bezpiecznie korzystać ze sprzętu gospodarczego, samodzielnie organizować pracę, współdziałać podczas jej wykonywania.

20.30 - 21.00 - Przygotowanie do snu

21.00 - 6.30 - Cisza nocna

- wychowankowie śpią otoczeni opieką wychowawców.
Adres / Kontakt
Ośrodek (internat)
w
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 22

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl


Jak dojechać?
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Zostań Przyjacielem Ośrodka
Ostatnio dodane galerie
Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Młodzieżowa

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  ▪ Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
  ▪ Ośrodek (internat)
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           soswnr1@nowytarg.pl
           bursa@nowotarski.pl

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2020 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.