Ośrodek (Internat) przy SOSW Nr 1
 

 
Jednostka organizacyjna
Powiatu Nowotarskiego
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH
W NOWYM TARGU

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
kontakt / telefon / e-mail / adres

Imprezy i atrakcje

     

Bardzo ważnym elementem procesu rewalidacyjnego w Ośrodku są odbywające się imprezy cykliczne. Imprezy te służą także promocji Ośrodka oraz zacieśnieniu więzi ze środowiskiem rodzinnym dziecka. Istotnym walorem rewalidacyjnym jest poczucie sprawstwa dzieci upośledzonych, które dzięki udziałowi w tych imprezach i przedstawieniach czują się ważne, robią coś samodzielnie, wyróżnione.W naszym Ośrodku odbywają się następujące imprezy:

 • Wieczór andrzejkowy,
 • Spotkanie z Mikołajem,
 • Wigilia,
 • Spotkanie z Zajączkiem,
 • Karaoke,
 • Turnieje sportowe


 •      

  Obok uczestnictwa w Kołach zainteresowań nasi wychowankowie mogą spełniać się w inicjowaniu i podejmowaniu prac społecznych na rzecz wszystkich mieszkańców poprzez działalność w Samorządzie Ośrodka. Dzięki temu wychowankowie mają możliwość współdecydowania w najistotniejszych sprawach dotyczących życia w ich „drugim domu”. Praca na rzecz Samorządu ma istotę znaczenie wychowawcze, gdyż uczy wychowanków przestrzegania zasad obowiązujących w społeczeństwie.  Samorząd Ośrodka współorganizuje:

  -dyskoteki

  -pikniki i dni sportu

  -uroczystości Ośrodka
       

       

         >>> WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII <<<


  Adres / Kontakt
  Ośrodek (internat)
  w
  Specjalny Ośrodek
  Szkolno-Wychowawczy Nr 1

  Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

  Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
  numer wewnętrzny: 22

  e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl


  Jak dojechać?
  Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  Zostań Przyjacielem Ośrodka
  Ostatnio dodane galerie
  Zespół Placówek
  Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


  ↳ Bursa Młodzieżowa

  ↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
    ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
       z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

    ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
    ▪ Szkoła Przysposabiająca do Pracy
    ▪ Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
       z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
       umiarkowanym i znacznym

    ▪ Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
    ▪ Ośrodek (internat)
    ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
    ▪ Autyzm
  Polecamy:

  ▪ Powiat Nowotarski
  ▪ BIP - Powiat Nowotarski
  ▪ Urząd Miasta Nowy Targ

  Projekty:

  ▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
  ▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
  ▪ Poprawa efektywności energetycznej
  ▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
  ▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
  Adres/Kontakt:

  Zespół Placówek
  Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

  34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

  Telefony:
  ↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
  ↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

  e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
             soswnr1@nowytarg.pl
             bursa@nowotarski.pl

  Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

  Copyright © 2006-2020 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.