Ośrodek (Internat) przy SOSW Nr 1


Koła zainteresowań

     Aby wszechstronnie rozwijać zainteresowania wychowanków oraz pokazać im konstruktywny sposób spędzania wolnego czasu, w Ośrodku działają liczne koła zainteresowań. Ich różnorodność umożliwia wybranie każdemu z dzieci tej dziedziny, która go najbardziej interesuje.

     Każde z kół posiada opracowany plan pracy, który jest zatwierdzany przez Wicedyrektora Ośrodka. Świadczy to o tym, że ich działalność jest postrzegana jako nierozerwalny element procesu rewalidacyjno - wychowawczego w placówce. Nasze koła są tak zorganizowane, że wszystkie dzieci, niezależnie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności mają możliwość w nich zaistnieć. Podczas tych zajęć we wszystkich kołach dzieci rozwijają własną aktywność i zainteresowania, nawiązują kontakty z innymi dziećmi, uczą się twórczo i aktywnie organizować i spędzać czas wolny.

     Obok uczestnictwa w Kołach zainteresowań nasi wychowankowie mogą spełniać się w inicjowaniu i podejmowaniu prac społecznych na rzecz wszystkich mieszkańców poprzez działalność w Samorządzie Ośrodka. Dzięki temu wychowankowie mają możliwość współdecydowania w najistotniejszych sprawach dotyczących życia w ich „drugim domu”. Praca na rzecz Samorządu ma istotę znaczenie wychowawcze, gdyż uczy wychowanków przestrzegania zasad obowiązujących w społeczeństwie.

Koła zainteresowań funkcjonujące w Ośrodku:
Adres / Kontakt
Ośrodek (internat)
przy
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 24

e-mail: soswnr1@nowytarg.pl


Jak dojechać?
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Zostań Przyjacielem Ośrodka
Ostatnio dodane galerie
Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Szkolnictwa Pondagimnazjalnego

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9
  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Przedszkole i szkoły dla uczniów
     z niepełnosprawnością w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Internat
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
jak dojechać? >>>

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
numery wewnętrzne >>>
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           soswnr1@nowytarg.pl
           bursa@nowotarski.pl

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2019 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.