Ośrodek (Internat) przy SOSW Nr 1


Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka


     Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole podstawowej (0-8 lat).

     Celem wczesnego wspomagania jest stymulacja małego dziecka, w zakresie kompensacji braków rozwojowych, a także wspieranie rodziców w procesie opieki i wychowania.

     W naszym ośrodku zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów, posiadających przygotowanie oraz doświadczenie w pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
 • oligofrenopedagog,
 • surdologopeda,
 • neurologopeda,
 • psycholog,
 • logopeda,
 • fizjoterapeuta.
Zadaniem zespołu jest m.in.:
 • ustalenie kierunków i harmonogramu działań,
 • wsparcie rodziny dziecka,
 • opracowanie indywidualnego programu terapii,
 • koordynowanie działań specjalistów prowadzących zajęcia,
 • analizowanie skuteczności udzielanej pomocy i ocenianie postępów dziecka.
Metody pracy zespołu:
 • Program Aktywności M. Ch Knillów,
 • System Komunikacji Alternatywnej "Makaton",
 • Integracja Sensoryczna,
 • metoda N. D. T - Bobath,
 • rehabilitacja metodą Vojty,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • taping medyczny oraz inne metody - indywidualnie dobrane do preferencji i kompetencji danego dziecka.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U.09.23.133).


     


>>> WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII <<<


Cele Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka:
 • Poprawa ogólnego stanu zdrowia i stanu ruchowego dziecka.
 • Zapobieganie występowaniu lub/i pogłębianiu się nieprawidłowości w jego rozwoju psychoruchowym.
 • Pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych.
 • Systematyczne dążenie do poprawy jakości życia dziecka, do zapewnienia mu pełnego radości dzieciństwa pomimo występującej niepełnosprawności lub zaburzeń rozwoju.
 • Pomoc dziecku w budowaniu trwałych więzi i znaczących relacji z osobami w najbliższym otoczeniu.
 • Wyzwalanie i wzmacnianie samorzutnej aktywności społecznej, poznawczej i komunikacyjnej dziecka, przejawianej w różnych formach zabawy.
 • Pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii i samodzielności, na miarę jego możliwości.
Dla rodziców:
 • Dostarczanie rodzicom wsparcia w związku z długotrwałym kryzysem emocjonalnym wynikającym z faktu niepełnosprawności ich dziecka.
 • Pomoc rodzicom w coraz pełniejszym osiąganiu kompetencji rodzicielskiej, postrzeganiu siebie, jako "wystarczająco dobrych rodziców".
 • Stopniowe przygotowanie rodziców do roli osób wspomagających rozwój ich dziecka oraz dostrzegania jego mocnych stron i stwarzania mu jak najlepszych warunków rozwoju (aranżacja otoczenia, dobór przedmiotów do zabawy i wspólnych zabaw).
Rodzice, którzy chcą uzyskać specjalistyczną pomoc powinni zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu otrzymania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Po otrzymaniu opinii zapraszamy na spotkanie w naszym Ośrodku.Działalność wczesnego wspomagania rozwoju koordynuje:


Jadwiga Kubiak-Łasocha - Wicedyrektor SOSW Nr 1 w Nowym Targu

Adres / Kontakt
Ośrodek (internat)
przy
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 24

e-mail: soswnr1@nowytarg.pl


Jak dojechać?
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Zostań Przyjacielem Ośrodka
Ostatnio dodane galerie
Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Szkolnictwa Pondagimnazjalnego

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9
  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Przedszkole i szkoły dla uczniów
     z niepełnosprawnością w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Internat
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
jak dojechać? >>>

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
numery wewnętrzne >>>
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           soswnr1@nowytarg.pl
           bursa@nowotarski.pl

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2019 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.